Wśród laureatów VIII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom znaleźli się: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.
W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz przedstawiciel KK.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.