Według metodologii GUS stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,9 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lutym w Polsce wyniosła 1 mln 689 tys.