Osoby, które pobierały wcześniej rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie miały wymaganego przez przepisy emerytalne stażu pracy, uzyskały od 1 marca 2017 roku prawo do najniższej emerytury. Zmiany wprowadziła ustawa z 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. poz. 2120). To właśnie wspomniana grupa emerytów może liczyć w marcu tego roku na solidne zasilenie domowego budżetu - oprócz comiesięcznego świadczenia dostaną dodatkowo wyrównanie wynikające z podwyższenia za cały rok.

Przed zmianą emerytury przyznane z urzędu były objęte jedynie gwarancją wysokości pobieranej wcześniej renty z tytułu niezdolności do pracy. Po wrześniowej nowelizacji świadczenia zostały podniesione do wysokości:

- 1000 zł (dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo

- 750 zł (dla do osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Mimo że ustawa przewidziała wzrost świadczeń od 1 marca 2017 roku, to uprawnieni do podwyżki musieli poczekać na wypłaty do następnej waloryzacji i teraz - w marcu - dostaną jednorazowe wyrównanie za miesiące od marca 2017 roku do lutego 2018 roku.

W przypadku emerytury z urzędu przyznanej w zamian za rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miesięczny wzrost świadczenia wyniósł 107,44 zł brutto (wyrównanie w skali roku wyniesie 1289,28 zł), a w przypadku zmiany z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 63,25 zł brutto miesięcznie (wyrównanie w skali roku 759 zł).

Oprócz wyrównania, emerytury te, tak jak wszystkie świadczenia, zostały zwaloryzowane i od 1 marca 2018 r. i wynoszą odpowiednio 1029,80 zł i 772,35 zł.