Rzeczpospolita pisze o opinii pracodawców na temat rynku pracy. Mimo że wiele firm ma ogromny problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników, nadal króluje wśród nich przekonanie o rynku pracodawcy.

Więcej niż połowa firm przyznaje, że coraz trudniej zastąpić odchodzącego pracownika, a jedna czwarta odnotowała wzrost kosztów rekrutacji i wdrożenia nowych ludzi. W związku z tym w przyszłym roku tendencja do zatrudniania nowych ludzi, może ustąpić na rzecz podnoszenia wynagrodzeń obecnie zatrudnionym. Gazeta Prawna zwraca uwagę na problem urzędów pracy ze stażami dla młodych bezrobotnych. Okazuje się, że duża część z nich przerywa staże, by rozpocząć studia. Najczęściej są to bezrobotni, którzy niedawno zrobili maturę. Urzędy Pracy uważają, że odbiera to szansę na zdobycie praktyk innym i jest nieuczciwe. Zdarza się również, że nawet, gdy takie osoby zakończą okres stażu (trwa on od 3 do 6 miesięcy), rezygnują z zatrudnienia, które po jego odbyciu gwarantuje im pracodawca.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR