Dziś w prasie

Rzeczpospolita podaje, iż Polska od kilkunastu lat jest światową potęgą informatyczną. Programiści wygrywają międzynarodowe olimpiady, a w sierpniowym rankingu Topcoder zajęli zaszczytne trzecie miejsce, zaraz za Rosją i Chinami. Jak podtrzymać dobrą passę?

To samo źródło optuje za geograficzną ekspansją biznesu. Jako najważniejsze zachęty do ekspansji biznesu podaje: wzrost skali odbiorców usług, przekładający się na wzrost dochodów; pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw na poziomie mikro; większe możliwości rozwoju spowodowane bardziej zasobnymi portfelami zagranicznych odbiorców, którzy partycypują w kosztach prac badawczo-rozwojowych oraz stymulowanie innowacyjności gospodarki.

Pochwała należy się warszawskiej spółce Oktawave, która dzięki stworzeniu chmury obliczeniowej znalazła się w światowej czołówce rankingu CloudHarmony, wyprzedzając nawet w niektórych kategoriach Amazon Web Services oraz Microsoft Azure.

Dziennik Gazeta Prawna przytacza wyniki badań Eurostatu traktujące o zadowoleniu pracowników z umów terminowych. W Polsce aż 28,5% pracowników najemnych zatrudnionych jest w ramach umowy na czas określony, co sprawia iż jesteśmy na czele Unii Europejskiej w tym zakresie. Nie jesteśmy jednak narodem najbardziej narzekającym na taki stan rzeczy. W Polsce odsetek niezadowolenia z umów zawieranych na czas określony wynosi 66,8%, podczas gdy w 11 krajach Wspólnoty oscyluje on między 70 a 90%.

W dzienniku także wskazówka dla pracodawcy, że często terapia antynikotynowa zafundowana pracownikom jest mniejszą inwestycją niż pokrycie kosztów dezorganizacji pracy podwładnych, wywoływanej częstymi przerwami na papierosa.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR

Data publikacji: 15 września 2014 r.