- W tym szczególnym dniu składam Państwu, wszystkim Pracownikom Służby BHP, najserdeczniejsze życzenia, jak również podziękowania za codzienną pracę oraz działania na rzecz zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa w pracy - napisała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w liście z okazji Dnia Pracownika Służby BHP, opublikowanym na stronie internetowej MRPiPS.
Zaznaczyła w nim, że służba BHP jest bardzo ważna, to dzięki niej zakłady pracy stają się miejscami, w których życie i zdrowie pracowników jest chronione. - Dziękuje za wszelkie podejmowane działania interwencyjne i edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich – pisze minister Maląg.