Kluczowym etapem selekcji pracowników jest rozmowa. Podczas bezpośredniego kontaktu pracodawca uzyskuje informacje o kandydacie poprzez zadawanie starannie dobranych pytań. Służy to sprawdzeniu faktycznych kwalifikacji oraz pożądanych cech charakteru. Podczas rozmowy także pracownik ma szansę dowiedzieć się więcej o oferowanym stanowisku oraz warunkach zatrudnienia.

Jako dyrektor dwóch międzynarodowych spółek przez lata przeprowadziłem setki rozmów z potencjalnymi pracownikami. Niektóre z nich były interesujące, inne przeciętne, a jeszcze inne zatrważające. W artykule postaram się udzielić kilku wartościowych wskazówek, dzięki którym szanse kandydata na zatrudnienie w procesie rekrutacji wzrosną.

1. CV

CV jest pierwszym dokumentem, na podstawie którego kandydat podlega selekcji. Jest ono swoistą wizytówką, której treść jest krytycznie oceniana przez rekrutera.  Warto podkreślić, że osoba zajmująca się rekrutacją dziennie ma do czynienia z kilkudziesięcioma CV, których treść, oprawa graficzna oraz – uwaga! –  zdjęcie decydują o udziale w dalszym etapie procesu. Niestety wiele osób nie zadaje sobie trudu, aby dostosować CV do profilu firmy, do której aplikuje. Często kandydat rozsyła bez zastanowienia taki sam dokument do wielu firm. To nie tylko zmniejszenie jego szans, ale również zwyczajna strata czasu. Drogą do sukcesu jest zawarcie w CV tak zwanych słów kluczowych, które są wyłapywane przez rekruterów. Warto zapoznać się z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu i dostosować do nich treść CV.

2. Pierwsza rozmowa – telefoniczna

Po rozesłaniu CV należy spodziewać się kontaktu zwrotnego – najczęściej drogą telefoniczną. Błaha rozmowa dotycząca umówienia się na spotkanie może nieść za sobą wiele innych informacji o kandydacie. Często już podczas tej formy kontaktu rekruterzy są w stanie wyłapać zarówno pozytywne, jak i negatywne sygnały dotyczące rozmówcy. Czego należy unikać podczas takiej rozmowy? Przede wszystkim nie należy zadawać pytań takich jak: „Z jakiej firmy Pan dzwoni?”,” Czym się ta firma zajmuje?”, „O jakie stanowisko chodzi?”. Ponadto, cenione są elastyczność, miły głos oraz tzw. „uśmiech telefoniczny”. Pierwszy kontakt często zostaje zapamiętany na długo, a wrażenia wyniesione z rozmowy telefonicznej mogą być odnotowywane przy nazwisku kandydata.

3. Przygotowanie do spotkania

Umiejętność skutecznego przejścia przez proces rekrutacji, czyli takiego, który pozwoli wyróżnić się na tle innych kandydatów, nie musi być cechą charakteru – może być wyuczoną oraz stale usprawnianą kompetencją. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej w kwestii merytorycznej oraz ogólnej. Rozmowa zwykle nie koncentruje się jedynie na wyliczeniu suchych faktów, ale dotyczy również umiejętności miękkich oraz preferencji trybu pracy. Podczas procesu może zostać zlecone wykonanie case study, którego celem jest pokazanie sposobu myślenia oraz podejścia do konkretnego problemu. Sposób rozwiązania zadania daje pewien obraz trybu pracy kandydata, a to nierzadko decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu jego aplikacji.

4. Wiedza o firmie

Nie ma nic pewniejszego niż to, że podczas rozmowy padnie pytanie o znajomość organizacji. Nieprzygotowanie się z podstawowej wiedzy o firmie jest niestety objawem ignorancji. Warto jak najwięcej przeczytać o danym przedsiębiorstwie, o specyfice branży, w jakiej ona funkcjonuje. Uwaga! Warto też poświęcić chwilę na znalezienie informacji o firmie spoza jej strony internetowej. Znajomość ciekawostek oraz ważnych wydarzeń lub kluczowych publikacji może stanowić dodatkowy atut. Ponadto zaangażowanie kandydata może być potwierdzone między innymi poprzez posiadanie przygotowanych notatek. Warto więc zapisać sobie najważniejsze dane, które mogą stanowić punkt odniesienia podczas rozmowy. Nie tylko wzmocni to obraz kandydata jako osoby merytorycznej i zaangażowanej, ale także po prostu ułatwi odpowiadanie na pytania.

Polecamy: Dziewięć pytań, które na pewno usłyszysz podczas rozmowy kwalifikacyjnej

5. Ważne z kim

Warto spróbować dowiedzieć się, z kim będzie się rozmawiało. Zależnie od etapu rekrutacji najprawdopodobniej będą to osoby znajdujące się coraz wyżej w hierarchii. Mając imię i nazwisko tej osoby, warto sprawdzić, czy nie publikuje artykułów branżowych w internecie lub czy nie posiada na swoim koncie szczególnych dokonań. Znanym portalem łączącym ludzi biznesu jest LinkedIn, który może być kopalnią wiedzy na temat pracowników danej firmy. Są to przede wszystkim ważne osobistości – a ważne osobistości lubią o sobie zarówno pisać, jak i rozmawiać.

6. Siła wizualizacji

Wizualizacja pomaga w osiąganiu celów. Warto wyobrazić sobie samego siebie podczas spotkania. Pewne i rzetelne podejście do rozmowy, trafne argumenty, charyzma i uśmiech – taki  „film” stworzony we własnej głowie przemówi do podświadomości. To pozwoli poczuć się pewniej na spotkaniu oraz przygotować się na różne scenariusze, które wcześniej sami sobie założymy i odegramy.

7. Pierwsze wrażenie

Na zrobienie pierwszego wrażenia na drugiej osobie ma się podobno tylko 11 sekund. Tyle wystarczy, aby rozmówca podświadomie dokonał oceny obcej osoby. Co zrobić, aby to wrażenie było jak najlepsze? Uśmiechać się. Uśmiech przełamuje wszelkie bariery. Warto zwrócić uwagę na mowę ciała, przywitać się zgodnie z kulturowo przyjętym zwyczajem, aby nie przekroczyć strefy intymności oraz patrzeć rozmówcy w oczy. Oczywiście należy zwrócić uwagę także na odpowiedni dobór garderoby. Strój musi być przede wszystkim czysty, schludny i niewyzywający. Warto podejść do tego z głową i dostosować się do wymogów danej firmy. Tak jak dres nie jest właściwym strojem na rozmowę o pracę na stanowisko analityka finansowego, tak garnitur nie pasuje na rekrutację na trenera drużyny piłkarskiej.

8. Wyższa jakość, wyższa cena

Firma, która zatrudnia pracownika, dokonuje w pewnym sensie transakcji. Kupuje produkt /usługę za cenę, jaką zgodzi się zapłacić za oferowaną wartość. Wraz ze wzrostem jakości rośnie cena. Warto zastanowić się, jakie wartości odróżniają kandydata na tle wielu innych potencjalnych pracowników. Co zyska firma, zatrudniając daną osobę? Jaka jest wartość dodana? Uważam, że szczególnie warto jest się wyróżnić. Oczywiście chodzi mi o pozytywne wyróżnienie. Jeśli rekruter dostrzeże coś wyjątkowego w kandydacie, zechce mu się bliżej przyjrzeć. To pracownicy tworzą firmę, a każdemu pracodawcy zależy na tym, żeby jego firma prezentowała się jak najlepiej na tle konkurencji.

9. Konkretne argumenty

Warto przygotować sobie 10 argumentów, które stanowią wartość dodaną dla pracodawcy, którą zyska po zatrudnieniu danego kandydata. Należy zadać sobie pytania: „W czym jestem naprawdę dobry?”, „Jakie są moje szczególne osiągnięcia w poprzedniej pracy?”. W odpowiedzi na te pytania warto podeprzeć się danymi liczbowymi, takimi jak np. przyczynienie się do wzrostu sprzedaży o 15%.

10. Lista pytań do pracodawcy

Zatrudnienie nowego pracownika to transakcja wiązana, dlatego warto przygotować listę pytań do potencjalnego pracodawcy, aby w trakcie rozmowy doprecyzować kwestie dotyczące np. warunków zatrudnienia. Dzięki temu sprawnie wyjaśnimy ewentualne problemy i niezgodności. To pozwoli zaoszczędzić wiele czasu zarówno kandydatowi, jak i pracodawcy. Ponownie uwaga! Warto poświęcić chwilę czasu na zastanowienie się na pytaniami dotyczącymi stricte firmy. Można zapytać o liczbę klientów oraz nazwy kluczowych partnerów. Osoba, która rekrutuje, odbierze to zainteresowanie jako atut – faktyczne zaangażowanie w sprawy firmy.

Alain Kaj –  od prawie 30 lat prowadzi firmy w Polsce. Krążąc między Polską a Francją, pokonał długość równika ponad sto razy. Jest Prezesem prężnie rozwijających się spółek Pegasus Solutions oraz Inventage Polska.

Źródło: Inventage