Wyniki badania, zrealizowanego przez Kantar TNS na zlecenie Pracuj.pl we wrześniu 2017 r., pokazują, że wśród 5 najczęściej wymienianych czynników, które trzymają pracowników w obecnym miejscu pracy znajdują się:
- atmosfera i współpracownicy,
- sympatia do swojej pracy,
- zadowolenie z wynagrodzenia,
- bezpieczeństwo i stabilizacja,
- możliwość rozwoju.

Różnice pomiędzy preferencjami kobiet i mężczyzn są mniej wyraźne, niż moglibyśmy przypuszczać. Motywacje do pracy kobiet i mężczyzn są podobne – są to głównie zaprzyjaźnieni współpracownicy, dobre wynagrodzenie i czysta sympatia. Można też wyróżnić grupę pracowników (37% badanych), która nie chce zmienić swego miejsca zatrudnienia, nawet, gdy pojawi się lepsza propozycja.

Ponad połowa ankietowanych przyznała, że dobra atmosfera i zaprzyjaźnieni współpracownicy są głównym czynnikiem spajającym z miejscem pracy. Wśród wyróżnionych kwestii znalazło się także zadowolenie z wynagrodzenia oraz możliwość rozwoju. Panie częściej niż panowie wskazywały, że w pracy trzyma ich atmosfera i współpracownicy (58%) oraz to, że lubią swoją pracę (56%). Co ciekawe, tylko 1/4 kobiet twierdzi, że w pracy motywacją są ciekawe projekty. Można uznać, że dla Polek, na ogólną sympatię do pracy składa się więcej czynników, niż same obowiązki. Jedynie 1/3 kobiet przyznała, że jest zadowolona z obecnego wynagrodzenia.

– Interesujące jest to, że dwie na trzy pracujące Polki deklarują, że są szczęśliwe z wykonywanej pracy, pomimo tego, że nadal kobiety w Polsce na tych samych stanowiskach zarabiają często mniej niż mężczyźni – mówi Tomasz Sobierajski, socjolog ISNS UW.

Niższe zarobki kobiet mogą wynikać między innymi z pewnej tendencyjności w postrzeganiu ich na rynku pracy. Sukcesy zawodowe pań bywają częściej przypisywane szczęściu, niż ich wysiłkom czy ciężkiej pracy. Tak wynika z wyników badań Uniwersytetu Stanforda oraz raportu „Inside the Gender Pay Gap” amerykańskiego serwisu PayScale.

Mężczyźni doceniają możliwości rozwoju, szefa i realizowane projekty. Panowie, częściej niż panie, wskazywali, że elementem trzymającym ich w pracy jest możliwość rozwoju i relacje z szefem – ważne dla 1/3 ankietowanych. W przypadku kobiet, dobre relacje z przełożonym trzymają w miejscu pracy tylko 1/4 Polek.

 

Dobra atmosfera w pracy często zależy od szefa. Jak wynika z badania Pracuj.pl, Polacy wyjątkowo cenią sobie dobre relacje z osobą, która nimi zarządza. Aż 93% Polaków deklaruje, że dogaduje się ze swoim przełożonym, a blisko 80% badanych twierdzi, że czuje z jego strony wsparcie.

– Menedżer pełni kluczową rolę w budowaniu zgranego zespołu. Dzisiaj coraz więcej nowoczesnych przełożonych stawia na partnerstwo, daje współpracownikom dużą swobodę, pozwala się wykazać, ale i wymaga. Dzięki temu rozwija zespół, a potencjał poszczególnych pracowników jest wykorzystywany. Mądry szef wie, że dobre relacje i obustronna komunikacja to klucz do sukcesu – komentuje Sylwia Sosnowska, Human Resources Manager w Grupie Pracuj.

Dużo większe rozbieżności pomiędzy czynnikami trzymającymi pracowników w danym miejscu pracy widoczne są pomiędzy poszczególnymi generacjami. Najmłodsi respondenci przyznają, że w pracy trzyma ich dobra atmosfera. Dla starszych ważniejsze jest stabilne zatrudnienie

Zetki, czyli pokolenie pracowników urodzonych po 2000 roku i Millenialsi czyli osoby urodzone po 1984 r. stawiają na ludzi i atmosferę.

Iksy, czyli dzisiejsi czterdziestolatkowie, wyraźniej niż młodsi i starsi koledzy cenią bezpieczeństwo .

Baby boomersi, czyli pracownicy po 50-siątce i 60-siątce, częściej niż pozostali uważają, że w swoim miejscu pracy po prostu się zasiedzieli.