Obowiązek złożenia informacji ZUS IWA ciąży na płatnikach składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2013 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,

- byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2014 r.,

- byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej>>> Pracodawco, pamiętaj o ZUS IWA za 2013 r.