Badanie jest przeprowadzane na losowo wybranej reprezentatywnej grupie podmiotów i jest obowiązkowe. Prawny obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594, z późn. zm.).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 marca 2012 r.