W ocenie organów podatkowych, odrębne ustawy i akty wykonawcze (np. § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) nakazują zapewnić pracownikom wodę pitną lub inne napoje w naturze. Niedopuszczalne są żadne ekwiwalenty – przekazanie podwładnym określonej liczby paczek kawy czy herbaty jest kwalifikowane jako dostarczenie artykułów spożywczych. W rezultacie świadczenia te przysparzają obdarowanemu przychodu podlegającego opodatkowaniu. Tak wynika m.in. z indywidualnej interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 marca 2010 r., IBPII/1/415-953/09/AŻ.
W myśl § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia. Podobnie zatem, jak przy uldze podatkowej, od wartości przekazanych pracownikom czy zleceniobiorcom paczek herbaty czy kawy należy odprowadzić składki.

Źródło: Rzeczpospolita, 8 czerwca 2011 r., Renata Majewska