Ekspert odpowiada na pytanie Użytkownika programu LEX Kadry:

Pracownica pracowała w obniżonym wymiarze czasu pracy łącząc go z urlopem wychowawczym. Podczas tego okresu przyznano jej podwyżkę uwzględniając obniżony wymiar czasu pracy. Czy w momencie kiedy pracownica wraca na pełny wymiar czasu pracy musimy podpisywać z nią aneks o zmianie wynagrodzenia, czy wystarczy, że przeliczymy wynagrodzenie do pełnego etatu?

Odpowiedź:

Rekomenduje się podpisanie aneksu do umowy o pracę.

 

 

W art. 29 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy* ustawodawca wskazał, że umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy.

 

Czytaj też: Prof. Gładoch: Wolność związkowa dla samozatrudnionych niemal nieograniczona >

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 października 2003 roku (sygn. I PK 512/02), wskazał, że zmiana warunków wynagrodzenia na korzyść pracownika wymaga dla swej skuteczności jego wyraźnej lub dorozumianej zgody. Zmiana warunków pracy i płacy musi zostać dokonana (potwierdzona) na piśmie, niezależnie od tego, czy jest to zmiana korzystna dla pracownika, czy niekorzystna. Dodatkowo, wynagrodzenie stanowi element konieczny umowy o pracę, a ta powinna być stwierdzona pismem.

 

Więcej aktualnych odpowiedzi znajdziesz w LEX Kadry:

Czy z pracownikiem dwukrotnie zatrudnionym na zastępstwo można ponownie zawrzeć umowę na czas określony?* >

Czy pracodawca może wprowadzić systematyczne kontrole stanu trzeźwości pracowników w zakładzie pracy?* >

Czy nowe regulacje dot. kierowania wózkami jezdniowymi wymagają dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego?* >

Czy informacja o potrąceniu komorniczym z pensji pracownika jest daną wrażliwą?* >

Jak rozliczyć częściowe i całościowe obciążenie pracowników kosztami studiów, które finansuje pracodawca?* >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.