Obecnie osoba, która ukończyła powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) i po rozwiązaniu stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą nabyła prawo do emerytury, a następnie została ponownie zatrudniona, może jednocześnie pobierać świadczenie emerytalne oraz wykonywać pracę zarobkową, a jej emerytura nie będzie pomniejszona ani zawieszona z powodu przekroczenia określonej kwoty przychodu.

Odmiennie kształtuje się sytuacja emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Ich dodatkowe przychody nie mogą przekraczać określonych progów. W przeciwnym razie emerytura zostanie zawieszona lub jej wysokość ulegnie zmniejszeniu.

Czytaj również: Od 1 grudnia emeryt zarobi więcej >>

Czy wkrótce progi te będą dotyczyły wszystkich emerytów bez względu na wiek?

Poseł Anna Sobecka zwróciła uwagę, że rekomendacje takie wynikają z tzw. białej księgi, opracowanej w wyniku przeglądu dotychczasowych przepisów emerytalnych. W ocenie ZUS, po obniżeniu wieku emerytalnego niezbędne jest szukanie oszczędności i nowych źródeł składek. Z przeglądu wynika, że koszt tych zmian będzie w kolejnych latach szybko narastał. Tylko w 2018 roku przekroczy 10 mld zł (zsumowany niższy napływ składek od osób, które zrezygnowały z pracy, i wypłat przysługujących im świadczeń). W 2019 roku będzie to 13 mld zł, a w 2020 roku – 16 mld zł. Anna Sobecka zauważa, że po takiej zmianie nawet 350 tys. emerytów będzie musiało zdecydować, czy wybiera pracę czy świadczenia z ZUS.

Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uspokaja wszystkich pracujących emerytów i wyjaśnia, że nie są obecnie prowadzone prace nad wprowadzeniem zmian w obowiązujących zasadach łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia emerytalnego.

Zieleniecki dodaje również, że przepisy ustawy przywracającej niższy wiek emerytalny nie wprowadziły zmian w zakresie łączenia prawa do emerytury z wykonywaniem pracy zarobkowej, a zatem obowiązujące dotychczas przepisy nie uległy zmianie. Ubezpieczonym nadal przysługuje wybór co do kontynuowania aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego:
– można nieprzerwanie kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, kosztem zawieszenia prawa do emerytury,
– można rozwiązać umowę z dotychczasowym pracodawcą i pobierać emeryturę, bądź też
– można po rozwiązaniu dotychczasowej umowy zawrzeć z pracodawcą nową umowę o pracę, z zachowaniem prawa do wypłaty emerytury.