W jaki sposób należy rozliczyć pakiet medyczny pracownicy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego?
W przypadku pakietów medycznych jest spór, czy powinny być one w ogóle opodatkowane.
Organy podatkowe stały przez długi czas na stanowisku, iż od pakietów należy płacić podatek, ale ostatnimi czasy można już mówić o linii orzecznictwa, zgodnie z którą pakiety medyczne dla pracowników wolne są od podatku dochodowego z uwagi na fakt, iż nie wiadomo, ile pracownik skorzystał na tym pakiecie (wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2008 r. III SA/Wa 1356/08 M. Podat. 2008, nr 11, poz. 8) Niestety można spotkać się też z orzeczeniami przeciwnymi.
W przypadku jednak, gdy uznamy pakiet medyczny za przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), to należy zauważyć, iż w czasie urlopu macierzyńskiego wciąż mielibyśmy do czynienia z przychodem ze stosunku pracy. Tym samym należy chociażby odejmować od wartości przychodu koszty uzyskania, a jeżeli pracownica złożyła pracodawcy PIT-2 - także uwzględniać kwotę wolną zmniejszającą podatek (tzw. ulgę podatkową).

Paweł Ziółkowski - specjalista z zakresu prawa pracy