Do każdego hełmu powinny być dołączone niżej wymienione informacje, podane precyzyjnie i zrozumiale w oficjalnym języku kraju, w którym hełm jest sprzedawany: nazwa i adres producenta, instrukcje lub zalecenia dotyczące: regulacji, dopasowywania, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, obsługi technicznej, przechowywania; substancje zalecane do czyszczenia, konserwacji lub dezynfekcji, wyszczególnienie odpowiedniego wyposażenia dodatkowego oraz części zamiennych, znaczenie dodatkowych wymagań, które powinien spełniać hełm oraz informacje o ograniczeniach dotyczących użytkowania hełmu, odnoszących się do poszczególnych zagrożeń, informacje dotyczące nieprzekraczalnego terminu lub okresu przydatności do użytkowania hełmu i jego części składowych, informacje dotyczące sposobu pakowania, właściwego dla transportowania hełmu.
Hełmy ochronne powinny być przekazywane pracownikom w celu ochrony przez zagrożeniami w ściśle określonych warunkach Przed użyciem hełm należy dopasować do głowy poprzez wyregulowanie obwodu pasa głównego, wysokości noszenia oraz długości paska podbródkowego. Hełm należy przechowywać w warunkach podanych przez producenta, które nie zagrażają utratą parametrów ochronnych. Nie wolno wykonywać modyfikacji w konstrukcji hełmu we własnym zakresie. Konserwację hełmu należy przeprowadzać metodami zalecanymi przez producenta.

Zobacz także: Kontrola zaopatrzenia pracowników i stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego>>

Hełm należy bezwzględnie wycofać z użytkowania, jeżeli: został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięcia, głębokie zarysowania itp), upłynął jego okres stosowania, podany przez producenta w instrukcji użytkowania.
Hełmy przemysłowe powinny być regularnie kontrolowane przez użytkowników. Kontrola stanu technicznego hełmów ochronnych powinna obejmować: 1) sprawdzenie terminu zachowania właściwości ochronnych hełmu (na podstawie informacji trwale naniesionej na skorupę hełmu oraz instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta), 2) przeprowadzenie prostych badań poszczególnych elementów składowych hełmu podanych w instrukcji, 3) ocenę wzrokową ewentualnych uszkodzeń.

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w firmie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł