Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

W nowo wybudowanym magazynie należy wytyczyć drogi i ciągi komunikacyjne. Zaproponowano rozwiązanie polegające na wytyczeniu drogi o szerokości 4 m. Na drodze tej odbywać ma się ruch dwukierunkowy wózków widłowych oraz ruch dwukierunkowy pracowników (ciąg pieszy) często ciągnących wózki paletowe. Szerokość palet wynosi 80 cm. Ciąg pieszy oddzielony zostanie od drogi, po której poruszać będą się wózki.

Czy droga o szerokości 4 m spełnia wymagania prawne dotyczące ruchu dwukierunkowego dla pojazdów silnikowych i ruchu dwukierunkowego pieszego?

Czy w takiej sytuacji można zastosować wzór 2 x 80 cm + 200 cm?

Odpowiedź:

To, czy droga o szerokości 4 m spełnia wymagania prawne dla ruchu dwukierunkowego wózków widłowych oraz ruchu dwukierunkowego pracowników zależy od szerokości środka transportu i szerokości przewożonego ładunku Jeśli przewożony towar lub środek transportu nie będzie szerszy niż 80 cm, można zastosować wzór 2 x 80cm+200 cm. Jeśli towar lub środek transportu może być szerszy niż 80 cm, wtedy do wzoru należy podać jego wartość, ponieważ szerokość ładunku przewożonego lub środka transportu jest bardzo ważnym parametrem do obliczania szerokości drogi.

Z praktyki wynika, że wózki widłowe mogą być szersze niż 80 cm. Zależy to od typu wózka, na ogół mają około 100 cm i jeśli nie przewożą szerszych od siebie przedmiotów, wzór powinien wyglądać następująco: 2 x 100 cm + 200 cm.

Z założenia drogi dla ruchu pieszego pracowników służą do ich przemieszczania się bez środków transportu i mają na ogół szerokość 60 cm. Pracownik ciągnący wózek paletowy powinien poruszać się drogą transportową, a nie drogą dla pieszych.

Uzasadnienie:

Wyznaczając drogi w magazynie, powinniśmy wziąć pod uwagę wytyczne z PN – M - 78010:1968 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

Zgodnie z cytowana normą szerokość drogi, jeśli chodzi o ruch dwukierunkowy dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego obliczmy według wzoru:

b = 2a+ 200 cm

gdzie:

a - szerokość środka transportowego (gdy wózek przewozi ładunek szerszy niż szerokość środka transportowego - szerokość ładunku) Wymiar "a" powinien odpowiadać największej szerokości w przypadku stosowania różnych środków transportowych;

b - szerokość drogi transportowej w cm (szerokość drogi transportowej nie może być mniejsza niż 120 cm).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 15 kwietnia 2015 r.