- To bardzo dobre wiadomości dla naszego kraju. Najnowsze dane Eurostatu są kolejnym dowodem na to, że  działania podjęte przez rząd znacząco przyczyniły się do obniżenia ryzyka utraty pracy i zniwelowały negatywne skutki zamrożenia gospodarki w związku z pandemią koronawirusa – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 


Polska w czołówce

Jedynie Czechy z wynikiem 2,6 proc. osiągnęły stopę bezrobocia niższą niż w Polsce. Zaraz za nami są Niemcy i Malta (4,2 proc.) oraz Niderlandy (4,3 proc.). Zestawienie zamyka Hiszpania (15,6 proc.).

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, trzyprocentowa stopa bezrobocia w Polsce to ponad dwa razy mniej niż średnia dla wszystkich państw unijnych, która w czerwcu wyniosła 7,1 proc. Dla państw strefy euro wskaźnik ten był jeszcze wyższy i wyniósł 7,8 proc.

- Dzięki różnorodnym instrumentom wsparcia codziennie chronimy ponad 5 milionów miejsc pracy – zapewnia minister Maląg. Według niej,  rządowe wsparcie dla przedsiębiorców to już 123 mld zł.