Komisja Europejska opublikowała raport "New Skills Agenda for Europe”. Na szczególną uwagę zasługuje zapis mówiący o wzmocnieniu procesu uczenia się o nowe umiejętności cyfrowe. Od dłuższego czasu utrzymuje się bowiem trend związany z faktem, że ok. 2/3 przedsiębiorstw z branży IT planuje rok do roku zatrudnić nowych pracowników. Wiele firm także spoza branży IT potrzebuje np. programistów.

W Polsce widzimy wyjątkowo mocną odpowiedź na potrzeby rynku pracy w tym zakresie. Powstaje wiele szkół i szkoleń dla programistów - nawet tych najmłodszych, a od 2017 r. we wszystkich placówkach edukacyjnych zapowiadana jest obowiązkowa nauka programowania.

Według danych Eurostatu niedobór programistów szacowany jest w Polsce na ok. 50 tys. i będzie rosnąć. W ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na te umiejętności wzrosły kilkunastokrotnie. Z perspektywy pracodawcy ważne są zdecydowanie umiejętności praktyczne i znajomość specyficznych lub rzadkich kombinacji. Wykształcenie i ukończone kursy mogą jednak bardzo pomóc na wczesnych etapach rekrutacji, dając przewagę nad innymi kandydatami. Nie dziwi więc, że tak perspektywiczne zdolności już u najmłodszych cieszą się popularnością. Na razie jeszcze na kursach, zgodnie zresztą ze wspomnianymi światowymi zaleceniami, które mocno wpisują się w trend, że wcześniej rozpoczęta nauka kodowania, np. przez zabawę, daje najlepsze efekty. Widać to już np. w takich krajach jak Dania, Estonia czy Finlandia, gdzie aż 38 proc. młodych napisało jakiś program. W Polsce od 2017 r. już we wszystkich placówkach edukacyjnych wchodzi obowiązkowa nauka programowania. Widać spory rozdźwięk między potrzebami rynku pracy a możliwościami krajowego systemu edukacji IT. Polskie uczelnie kształcą dobrych fachowców, ale ich liczba jest za niska w stosunku do zapotrzebowania. Dodatkowo nie sprzyja jeszcze trend związany z wyjazdami specjalistów IT do pracy za granicą.

Więcej: www.adecco.pl/dlamediow/kształcimy-nowych-programistów-a-obecni-chętnie-zdobywają-doświadczenie-za-granicą.aspx

Źródło: www.adecco.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2016 r.