Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP zwraca uwagę, że związki zawodowe są obecnie w defensywie. Trwają jednak intensywne rozmowy między organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi, które mają przywrócić dialog na szczeblu ogólnopolskim. Zdaniem Malinowskiego próbę dialogu związkowcy często zmieniają w dyktat. Według niego może to wynikać z faktu, że oferta liderów i samych związków dla potencjalnych członków jest prawdopodobnie nie za bardzo przyjazna albo nieatrakcyjna.

Trzeba sobie zdać sprawę, że przez ostatnie 25 lat relacje na linii pracodawca - pracownik uległy znaczącym zmianom, tak samo jak cały rynek pracy. Malinowski uważa, że jedyne skuteczne lekarstwo na bezrobocie to nowe inwestycje, które pozwolą przedsiębiorcom utworzyć nowe miejsca pracy. Dodatkowo, w kolejnych latach, potrzebna będzie reorganizacja rynku pracy w związku z tym, że zmieniają się technologie, systemy komunikacyjne, metody zarządzania, ale też zwiększa się konkurencja wśród firm.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/pracodawcy_rp_od_lat,p1572734011

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 28 listopada 2014 r.