Chińczycy w ośrodku szkolenia inspekcji

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 5 lipca br. po raz kolejny gościł delegację przedstawicieli chińskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem pracy. Przewodniczył jej wiceminister Sun Huashan, reprezentujący chiński Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wizyta powiązana była z udziałem uczestników delegacji w chińsko-europejskim dialogu o bezpieczeństwie pracy, odbywającym się w Brukseli.

Inspekcję pracy reprezentowali: Ewa Dośla - dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Janusz Krasoń - dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu i Grażyna Panek - zastępca dyrektora Ośrodka. Gościom przybliżono podstawowe informacje na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy, jej struktury organizacyjnej, a także przedstawiono informacje dotyczące działalności ośrodka, jego statusu prawnego, zasad finansowania, struktury organizacyjnej oraz podstawowych zadań. Szczegółowo omówiono działalność szkoleniową ośrodka, skupiając się szczególnie na szkoleniach przeznaczonych dla pracowników urzędu.

Delegację chińską interesowały zagadnienia: sposobu oceny inspektora pracy, specjalizacji zawodowej, liczby inspektorów w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych (oraz podmiotów gospodarczych), sposobu określania liczby kontroli, liczby kontroli wykonywanych przez inspektora, a także sprawy związane z ewentualnymi skargami na pracę inspektorów.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele strony chińskiej wyrazili swoje zadowolenie z przebiegu wizyty, podkreślając jej wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny zapewniony przez gospodarzy. Wyrażono wspólną nadzieję na rozwój obustronnych kontaktów w celu dalszej wymiany doświadczeń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2013 r.

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.