Podnoszenie wieku emerytalnego z obecnych 63 lat i 8 miesięcy dla mężczyzn oraz 60 lat i 8 miesięcy dla kobiet rozpocznie się 1 stycznia 2016 r. Początkowo będzie wzrastał o dwa miesiące rocznie. Dla kobiet od 2030 r. wzrost będzie szybszy - po trzy miesiące rocznie, dla mężczyzn będzie on wolniejszy. Przewidziany w kodeksie wiek 65 lat ma być osiągnięty w 2037 r. Dotyczy to najliczniejszej kategorii pracowników.

Zwiększa się również wymagany staż pracy. Zamiast obecnych 34 lat i 8 miesięcy dla kobiet oraz 37 lat i 8 miesięcy dla mężczyzn podniesie się on odpowiednio do 37 i 40 lat. Jego podnoszenie również będzie odbywało się stopniowo.

Osoby bez wymaganego stażu pracy, które obecnie otrzymują prawo do minimalnej emerytury w wysokości ok. 70 euro w wieku 65 lat i 8 miesięcy, będą mogły otrzymać ją po osiągnięciu 67 lat.

Funkcjonariusze sektorów obrony i bezpieczeństwa, dla których obecnie wymagany jest tylko staż pracy, będą mieli prawo do emerytury po osiągnięciu 52 lat i przepracowaniu co najmniej 27 lat.

Z 52 do 55 lat podniesie się wiek emerytalny dla osób pracujących w trudnych i niebezpiecznych warunkach w górnictwie, przemyśle chemicznym itp. Dotyczy to również baletnic.

Przeciętna długość życia w Bułgarii według danych Eurostatu wynosi 74,4 roku i jest jedną z najniższych w UE. Gorsze wskaźniki mają tylko Litwa i Łotwa.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)