"Był to czwarty miesiąc jego spadku, jednak w ostatnich trzech miesiącach skala redukcji wartości wskaźnika była wygasająca" - napisano w raporcie.

"Pomimo coraz wyraźniejszych sygnałów wskazujących na ożywienie gospodarki oraz zwiększającej się w ostatnich miesiącach liczby deklaracji przedsiębiorców do zatrudniania pracowników, pozytywnych i trwałych zmian na rynku pracy na razie nie widać. Ożywienie jest zbyt słabe, aby spowodować spadek bezrobocia" - dodano.

Rozkład wpływu składowych wskaźnika był zrównoważony: cztery działały w kierunku jego wzrostu i cztery w kierunku spadku.

"Istotne jest, że poprawę na rynku pracy reprezentowały te składowe, które odzwierciedlają oczekiwania uczestników rynku. Natomiast składowe, które reprezentują zaszłe w gospodarce procesy, które w przyszłości mogą wpłynąć na spadek stopy bezrobocia, nie poprawiają się" - napisano.

W ocenie BIEC, stopa bezrobocia po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych od początku roku nie uległa większej zmianie i oscylowała w okolicach 13,5 proc.

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13,0 proc. wobec 13,0 proc. we wrześniu.