Bezpieczeństwo i higiena pracy w liczbach

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) gromadzi dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i przeprowadza badania i sondaże w całej Europie.

Obejmują one obszary takie jak wypadki przy pracy, tendencje demograficzne oraz kwestie dotyczące chorób związanych z wykonywaną pracą, zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy oraz sposób postrzegania europejskiego środowiska pracy przez opinię publiczną. Sprawozdania opracowywane przez Europejskie Obserwatorium Ryzyka w ramach Agencji zawierają analizy danych pochodzących ze źródeł na szczeblu krajowym i unijnym i opisują wpływ tych liczb na kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Agencja prowadzi ścisłą współpracę z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz Eurostatem w celu uzyskania jasnego obrazu sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w UE. Badania statystyczne prowadzone przez EU-OSHA dotyczyły m.in.: zagrożeń w zakresie bhp przy zatrudnianiu kobiet, przemocy i molestowania w miejscu pracy oraz stosowanych w UE metod szacowania danych dotyczących wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą wykonywaną przez osoby samozatrudniające się.

Opracowanie: Jarosław Zasada

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.