Urzędnicy nowopowstałego Biura Krajowej Informacji Podatkowej będą tak samo wynagradzani jak pozostali urzędnicy służby cywilnej. Nowe biuro wymusza zmiany w strukturze urzędów skarbowych. Przewiduje je projekt nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Potrzeba zmian wynika z uchwalenia ustawy z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 z późn. zm.). Na mocy art. 21 tej ustawy w sprawach z zakresu prawa pracy izba skarbowa wraz z podległymi jej urzędami skarbowymi jest jedną jednostką organizacyjną, którą kieruje dyrektor izby skarbowej. Jest to zatem urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej, z zachowaniem odrębności urzędu skarbowego i naczelnika tegoż urzędu jako organu podatkowego I instancji i organu egzekucyjnego. Urzędy skarbowe nie są już samodzielnymi jednostkami pracowniczymi. Ustawa o administracji podatkowej powołała od 1 stycznia 2016 r. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Z tego powodu dyrektor izby skarbowej, jego zastępcy, dyrektor BKIP i jego zastępcy oraz naczelnik urzędu skarbowego są wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej. Dlatego konieczne były odpowiednie zmiany w ww. rozporządzeniu. Projekt ujednolica wymagania kwalifikacyjne i wysokość mnożników wynagrodzeń dla stanowisk w służbie cywilnej. W związku tym przenosi z grupy stanowisk samodzielnych w służbie cywilnej do grupy stanowisk koordynujących kierowników: zespołu, laboratorium, i pracowni. Dodaje w grupie stanowisk koordynujących w służbie cywilnej stanowiska kierowników samodzielnych działów. W ten sposób wszystkie stanowiska typu „kierownik” w izbie skarbowej wraz z urzędem skarbowym i BKIP będą ujednolicone pod względem przyporządkowania do jednej grupy stanowisk koordynujących służbie cywilnej.

Nie będzie już stanowisk komornika skarbowego ani likwidatora w grupie stanowisk koordynujących w służbie cywilnej w urzędach skarbowych, a kontroler rozliczeń został przeniesiony z grupy stanowisk specjalistycznych do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej.

W tabeli mnożników kwoty bazowej do ustalenia wysokości wynagrodzenia uwzględniono członków korpusu służby cywilnej w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz w izbach i urzędach celnych oraz dodano grupę wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Dla tej grupy określono mnożnik dla wynagrodzenia w wysokości od 2,2 do 7 kwoty bazowej. Wysokość wynagrodzenia koresponduje ze stawkami określonymi dla pracowników w pozostałej służbie cywilnej.

Agnieszka Rosa