Dzisiaj rząd, związkowcy i pracodawcy mają dyskutować nad możliwymi zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych. Pretekstem do zajęcia się sprawą oskładkowania umów o dzieło przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jest przygotowany przez NSZZ „Solidarność” projekt ustawy nakazujący płacenie składek od wszystkich umów cywilnoprawnych. Związkowcy uważają, że tylko w ten sposób uda się zlikwidować umowy śmieciowe. Okazuje się jednak, że takie rozwiązanie nie podoba się pracodawcom.

Więcej: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/680791,beda_obowiazkowe_skladki_od_umow_o_dzielo_tak_zwiazkowcy_chca_walczyc_ze_smieciowkami.html