Liczba bezrobotnych w końcu maja 2008 r. wyniosła 1 527 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia 2008 r. spadła o 78,7 tys. osób (4,9 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 219,6 tys. osób tj. o 12,6 proc.
 
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy w województwie:
-zachodniopomorskim - 6,9 proc. (o 6,4 tys. osób);
-śląskim - 6,1 proc. (o 8,9 tys. osób);
-wielkopolskim - 5,7 proc. (o 5,7 tys. osób).
 
Maj jest kolejnym miesiącem tego roku, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Do obniżenia bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy - zarówno stałej jak i sezonowej - np. przy zbiorach truskawek. Pełnia sezonu sprzyja również zwiększonemu zatrudnieniu w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie.
 
Z sygnałów otrzymywanych z urzędów pracy wynika, że w dalszym ciągu na utrzymywanie się trendu spadkowego ma wpływ realizacja programów aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy - zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego - takich jak szkolenia, przygotowanie zawodowe i prace społecznie użyteczne.
 
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. wyniosła 103,7 tys. i w porównaniu do kwietnia 2008 spadła o 20,1 tys. (o 16,2 proc.). W maju 2007 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 123,2 tys. ofert pracy (o 2,5 tys. więcej niż w kwietniu 2007). Spadek liczby ofert pracy w maju 2008 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (względny) w województwie podkarpackim (31,6 proc., tj. 1,9 tys. ofert).
W okresie pięciu miesięcy 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 527,7 tys. ofert pracy, czyli o 21,7 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku (549,4 tys. ofert).