Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy?
\

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.

To jedno z rozwiązań przewidzianych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Pracodawca nie będzie musiał wysyłać nowego pracownika na badania lekarskie, jeśli ten posiada (od poprzedniego pracodawcy) ważne i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wyjątek powinni stanowić pracownicy zatrudniani w szczególnych gałęziach gospodarki, np. spożywczej, medycznej, ratowniczej oraz transporcie lądowym, morskim i lotniczym.

Obecnie (na podstawie art. 229 kodeksu pracy) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.

Projekt musi zostać jeszcze uchwalony przez Sejm.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.premier.gov.pl, www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 24 kwietnia 2013 r.