Jak wynika z badań przeprowadzonych dla monsterpolska.pl przez firmę Mareco, im większa firma, tym większe szanse na awans i wyższe zarobki. Pracownicy mogą również częściej liczyć na podwyżki.

Tylko w 3% badanych firm pracownicy awansują bardzo często. Co czwarty przedsiębiorca deklaruje, że awanse pracowników mają miejsce dość często. Zdecydowanie częściej takiej odpowiedzi udzielały osoby z przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 pracowników (37%) niż z tych mniejszych (17%). Branże, w których najczęściej wskazywana jest ta odpowiedź, to finanse i telekomunikacja (jeden na trzech badanych). W prawie połowie firm płace pozostały na poziomie z roku poprzedniego. Podobna liczba pracodawców dała swoim pracownikom podwyżki, a jedynie w 3% spadły, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wypłaty wzrosły w stosunku do poprzedniego roku głownie w branży IT (67%) oraz w przemyśle (63%). Najmniej podwyżek przyznano pracowników inżynierii (33%). W co szóstej firmie planowane jest podniesienie średniego wynagrodzenia pracowników. Duże przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej zapowiadają podwyżki (22%) niż te mniejsze (11%). Podwyżki są planowane głównie w branży finansowej (deklaruje to co trzeci pracodawca z tego segmentu) oraz księgowości (20%). Mniejszą szansę na poprawę sytuacji finansowej mają inżynierowie i sprzedawcy (po 7%).

Źródło: inf. pras. Monster, stan z dnia 5 grudnia 2011 r.