44 bezrobotnych na jeden wakat
\

Jak wynika z danych GUS, w Polsce o jeden etat walczy średnio 44 bezrobotnych. W najlepszej sytuacji są bezrobotni z województwa śląskiego, gdzie o jeden wakat rywalizuje 23 bezrobotnych, a w najgorszej z warmińsko-mazurskiego, gdzie o jeden wakat konkuruje 105 osób.

W województwie opolskim o jeden wakat ubiegało się 27 bezrobotnych, w dolnośląskim - 30, w mazowieckim - 59, w lubelskim - 43, w łódzkim - 75, w podlaskim - 89. Najgorsza sytuacja ma miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie o jeden wolny etat konkuruje ze sobą 105 osób. Odjęcie od tego ofert pracy dodawanych przez państwo powoduje, że w pierwszym półroczu 2012 r., aż 44 proc. wakatów w urzędach to subsydiowane przez państwo miejsca pracy. Na niedotowaną przez państwo ofertę pracy przypadałoby zatem niemal dwa razy więcej bezrobotnych.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 25 września 2012 r.

Data publikacji: 25 września 2012 r.