W Salach Obsługi Klientów w placówkach ZUS płatnicy składek mogą otrzymać trzy nowe rodzaje zaświadczeń:

1. Zaświadczenie potwierdzające, że właściciel firmy jest w bazie ZUS, jako płatnik składek.

– Takie zaświadczenie może być w pewnych przypadkach alternatywą dla zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach składek, ale tylko wtedy, gdy nie jest wymagane podanie salda na koncie w ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Dotychczas płatnicy czasami występowali z wnioskiem o niezaleganie w opłatach składek, tylko po to by potwierdzić status płatnika. Obecnie mają do tego specjalne zaświadczenie, przy którym ewentualne zadłużenie w ZUS nie jest wykazywane, bo potwierdza się wyłącznie fakt zarejestrowania firmy, jako aktywnego płatnika składek.

2. Zaświadczenie potwierdzające, że płatnik (właściciel firmy) zgłosił pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

- Dotychczas o takie zaświadczenie mógł wystąpić jedynie sam pracownik, teraz może to także zrobić jego szef, który płaci składki do ZUS – mówi rzecznik ZUS. – Takie zaświadczenie jest potrzebne np. wtedy, gdy ktoś składa wniosek o kartę pobytu dla pracownika - cudzoziemca – wyjaśnia.

3. Zaświadczenie potwierdzające liczbę osób zgłoszonych przez firmę do ubezpieczeń w określonym czasie.

Takie zaświadczenie może być przydatne płatnikom np. przy rozliczeniach prowadzonych z innymi instytucjami, np. Powiatowy Urząd Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaświadczenia można uzyskać wybierając na biletomacie przycisk kierujący do stanowiska doradcy płatników, którzy urzędują w salach obsługi klientów przeznaczonych specjalnie do obsługi firm.

 [-OFERTA_HTML-]