Prowadzący galę prorektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Czesław Szmidt podkreślił, że nagrodzone firmy to pracodawcy "szczególnie stabilni, wiarygodni, rozwijający swoje przedsiębiorstwa z sukcesami". Firmy te - jak zaznaczył - "budują swój biznes, inwestując w kadry".

Szmidt wskazał, że laureaci prowadzą politykę personalną na najwyższym poziomie i charakteryzują się stabilnością zatrudnienia. Ponadto - ja mówił - działy HR w tych przedsiębiorstwach, zajmujące się m.in. rekrutacją, zwracają szczególną uwagę na motywowanie i szkolenia pracowników, a także na dobrą atmosferę pracy.
Autorem programu "Inwestor w Kapitał Ludzki" jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania, która zajmuje się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Firmy mogą posługiwać się godłem "Inwestor w Kapitał Ludzki" przez cały rok. Wyróżnienia te są przyznawane od 12 lat.
Ekspert Projektów Badawczych w Fundacji Obserwatorium Zarządzania Magdalena Turalska zapowiedziała podczas gali, że w kolejnych edycjach programu będą również nagradzane firmy, które działają na rzecz osób powyżej 50. roku życia, wspierają młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, a także promują programy prorodzinne w przedsiębiorstwach.
Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Bożena Gargas zwróciła uwagę, że wyróżnione firmy dbają o "ergonomiczne miejsca pracy", czyli takie, które minimalizują niekorzystny wpływ pracy na stan zdrowia pracownika. "Liczne badania wskazują, że stosowanie zasad ergonomii w biurze jest bezpośrednio związane z efektywnością pracy poszczególnych pracowników oraz całej organizacji. To wpływa na sytuację finansową firmy poprzez zwiększenie jakości, efektywności, wydajności pracy, zmniejszenie kosztów absencji, a tym samym kosztów działania całej firmy. To powoduje także wzrost motywacji do pracy, lojalności wobec pracodawcy, a nawet kreatywnego myślenia pracowników" - zaznaczyła Gargas.
Dodała, że "inwestycja w ergonomiczne stanowisko pracy jest dobrą lokatą kapitału, która pozwala na obniżenie liczby zachorowań związanych z pracą i zwiększenie wydajności pracowników".
Ekspert w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan Monika Zakrzewska podkreśliła ponadto, że "pracownikowi nie wystarczy dać tylko wynagrodzenie, ale musi on dobrze się czuć w firmie".
Nagrodzone firmy to: Bank BPH, GE Capital; Hitachi Data Systems; Kanlux SA; Koleje Mazowieckie; Nokia Siemens; Nordea Bank Polska; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System; OSTC Poland; Parker Hannifin Sales Poland; Provident Polska SA; Qubus Hotel Management; TA Hydronics.