10 sierpnia upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie.  

Czytaj: ZUS przywrócił stare zasady opłacania składek na Fundusz Pracy