W dniach 23-27 listopada 2015  r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oragnizuje „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne dni otwarte odbywają się pod hasłem „ZUS dla Biznesu”, nawiązując do programów i udogodnień, jakie ZUS oferuje osobom prowadzącym własną działalność, czyli m.in.:

- program Interaktywny Płatnik Plus (IPP) – 23 listopada na stronie internetowej Polskiego Radia zostanie zaprezentowane premierowo webinarium, które w całości będzie dotyczyć Interaktywnego Płatnika Plus. W krótkich filmikach krok po kroku omówione będą najważniejsze kwestie związane z IPP. W trakcie filmików lub zaraz po zakończeniu zainteresowani będą mogli przez około 2 godziny zadawać ekspertom pytania. Pytania przesyłane będą na wskazany adres email wraz z odpowiedziami, w krótkim czasie publikowane na stronie radia;

- elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA – w placówkach ZUS będzie można założyć bezpłatny profil na PUE ZUS, umożliwiający m.in. otrzymywanie od stycznia 2016 r elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA;

- usługi doradców ds. ulg i umorzeń – w wyselekcjonowanych placówkach, np. w II Oddziale ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25 oraz w Inspektoracie Warszawa-Praga Północ konsultanci kompleksowo poinformują o przysługujących ulgach oraz zaproponują odpowiednią formę układu ratalnego;

- dofinansowanie przedsiębiorstw – poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy. W każdej placówce ZUS mogą Państwo złożyć „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

 W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy, ZUS organizuje następujące bezpłatne seminaria tematyczne:
 

- Rozpoczynasz prowadzenie działalności - poznaj swoje prawa i obowiązki - w ramach seminarium zostaną przekazane informacje, które ułatwią wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem własnego biznesu, m.in. zasady zgłaszania działalności, zgłaszania do ubezpieczeń, opłacania składek czy też narzędzi jakie ZUS oferuje do sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych;

- Jakość danych a rozliczenie konta – w ramach seminarium omawiany będzie m.in. wpływ wypełniania i korygowania dokumentów na rozliczenie konta płatnika składek w ZUS;

- Rozliczanie i wypłata świadczeń – w ramach seminarium zostaną przybliżone zagadnienia z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, jak również ich wysokości i terminów wypłat.

Oprócz tego oddziały ZUS proponują dodatkowe bezpłatne seminaria. II Oddział ZUS w Warszawie wraz z podległymi jednostkami na warszawskiej Pradze, w Wołominie, Legionowie, Otwocku i Nowym Dworze Mazowieckim oferuje:
 

- Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń.

- Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym osób przebywających na urlopach wychowawczych.

- Formy zatrudnienia pracowników i obowiązki pracodawcy z tego tytułu.