Stworzenie zrównoważonego domu powinno zaczynać się już na etapie projektu. Dalej to odpowiednie materiały i technologie budowlane - przede wszystkim energooszczędne oraz przyjazne domownikom i środowisku. Zastosowanie ekologicznych rozwiązań powoduje, że łatwiej będzie zaoszczędzić energię, wodę czy ograniczyć śmieci, a tym samym płacić mniejsze rachunki za użytkowanie budynku.


Z drugiej strony zrównoważony dom to także świadome wybory jego użytkowników. To proste codzienne czynności, takie jak np.: gaszenie światła, zakręcanie kranu podczas mycia zębów, segregacja odpadów, wykorzystywanie deszczówki do podlewania ogrodu, które w dłuższym czasie stosowania przynoszą wymierne korzyści finansowe i ekologiczne.

W Polsce, w realizacji zrównoważonego domu największą przeszkodą jest wciąż niska świadomość społeczna korzyści wynikających z rozwoju tego typu budownictwa. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna. Przykładem działań edukacyjnych Ministerstwa Środowiska jest m.in. kampania Ekoszyk promująca zrównoważoną konsumpcję i pokazująca przykłady konkretnych, prostych zachowań, które sprzyjają środowisku, oszczędzają nasze pieniądze oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie ABC Budownictwo>>>