Stworzenie zrównoważonego domu powinno zaczynać się już na etapie projektu. Dalej to odpowiednie materiały i technologie budowlane - przede wszystkim energooszczędne oraz przyjazne domownikom i środowisku. Zastosowanie ekologicznych rozwiązań powoduje, że łatwiej będzie zaoszczędzić energię, wodę czy ograniczyć śmieci, a tym samym płacić mniejsze rachunki za użytkowanie budynku.

Z drugiej strony zrównoważony dom to także świadome wybory jego użytkowników. To proste codzienne czynności, takie jak np.: gaszenie światła, zakręcanie kranu podczas mycia zębów, segregacja odpadów, wykorzystywanie deszczówki do podlewania ogrodu, które w dłuższym czasie stosowania przynoszą wymierne korzyści finansowe i ekologiczne.

W Polsce, w realizacji zrównoważonego domu największą przeszkodą jest wciąż niska świadomość społeczna korzyści wynikających z rozwoju tego typu budownictwa. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna. Przykładem działań edukacyjnych Ministerstwa Środowiska jest m.in. kampania Ekoszyk promująca zrównoważoną konsumpcję i pokazująca przykłady konkretnych, prostych zachowań, które sprzyjają środowisku, oszczędzają nasze pieniądze oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia.

Oprócz edukacji ekologicznej rząd oferuje także programy wsparcia finansowego na rozwój zrównoważonego budownictwa. Wśród nich bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się m.in. oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) skierowana do indywidualnych i samorządowych inwestorów związana z poprawą efektywności energetycznej budynków. W obszarze odnawialnych źródeł energii efekty przynosi program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, z którego skorzystało już około 22 tys. gospodarstw domowych. Dla poprawy czystości wód NFOŚiGW oferuje dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Ponadto, w przyszłym roku Fundusz planuje uruchomić program dopłat do budynków energooszczędnych, skierowany do inwestorów indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat programów wsparcia budownictwa zrównoważonego są dostępne na stronie NFOŚiGW.

Źródło: www.mos.gov.pl