Coroczny otwarty konkurs wyróżnia wzorowe przestrzenie publiczne i obiekty użyteczności publicznej. Ma być okazją do dyskusji o stanie śląskiej urbanistyki i architektury. W tym roku do 13. edycji konkursu wpłynęły 44 zgłoszenia z 28 gmin. Przeprowadzono go w zmodyfikowanej wobec poprzednich lat formule, w kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej i zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.

Nagrody i wyróżnienia marszałka przyznano projektantom, a także inwestorom i gminom nie będącym inwestorami, na terenie których powstały docenione przez jury przedsięwzięcia. Nagrody po 15 tys. zł otrzymali projektanci.

Podczas piątkowej uroczystości w Katowicach nagrodę w pierwszej z kategorii przyznano rewitalizacji stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich. Na obrzeżu śródmieścia zagospodarowano nieużytki, tworząc tam - jak wskazało jury - popularny wśród mieszkańców „park angielski nowej generacji”. Nagrody otrzymali Irena Kokott i Andrzej Jeksa.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Robert Skitek za unikatowy wodny plac zabaw w tyskich Paprocanach, zaliczony niedawno przez amerykański portal „Flavorwire” do 15 najbardziej niezwykłych placów zabaw na świecie. Na powierzchni ok. 300 m kw. mieszczą się urządzenia z klasycznego placu zabaw i wodne fontanny. Plac zwyciężył też w głosowaniu internetowym, w którym najlepszą przestrzeń wybierało 6 tys. mieszkańców regionu.

W kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna nagrodę otrzymała rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, tworzonego na gruncie rewitalizowanych terenów i obiektów powojskowych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (pracownie Krzysztofa Kulika, Szafron-Szendzielorz, Wojciecha Klasy, Barbary Siwy, Jerzego Rupika, Artura Garbuli oraz Ewy Lazar).

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Przemysławowi Januszowi z pracowni Januszówka za rozbudowę i modernizację ścieżki rowerowo-pieszej oraz zagospodarowania części centrum Szczyrku.

Nagrody w kategorii obiekt użyteczności publicznej nie wręczono. Dwa wyróżnienia trafiły do Zbigniewa Jastrzębskiego za rozbudowę hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu-Zdroju oraz do Ewy Mokrosz, Katarzyny Wilczek, Zbigniewa Morguna i firmy Bud-Serwis za krytą pływalnię Neptun w gliwickiej dzielnicy Sośnica.

Dwie nagrody przyznano w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Obie dotyczą obiektów Politechniki Śląskiej i obie otrzymało środowisko projektantów związanych z tą uczelnią. Pierwsze nagrodzone przedsięwzięcie to adaptacja dawnej stołówki akademickiej na centrum kultury studenckiej Mrowisko (projektanci Jerzy Witeczek, Tomasz Wagner, Adam Łój oraz Ewa i Krzysztof Kolonko).

Drugą, równorzędną nagrodą uhonorowano przebudowę oddalonego o kilometr Studenckiego Domu Kultury (budynek kinoteatru X) na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (projektanci Jerzy Witeczek, Joanna Mazgaj-Klimanek, Szymon Opania, Alicja Szargut-Łoaza, Sebastian Mazgaj, Tomasz Siekanowicz, Piotr Zawodny i Mirosław Kasza).

W tej kategorii wyróżniono przebudowę byłej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zabrzu - na potrzeby utworzonego w miejscu dawnej jednostki wojskowej kampusu wydziału organizacji i zarządzania Politechniki Śląskiej (projektanci Adam Łój, Ewa i Krzysztof Kolonko, Grzegorz Nawrot, Tomasz Wagner i Jerzy Witeczek).

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną połączono z nagrodzeniem laureatów konkursu na Architekturę Roku Woj. Śląskiego 2012, organizowanego przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. W tym roku, w 18. edycji konkursu, zgłoszono ponad 30 prac.

Grand prix i nagrodę za najlepszy obiekt roku przyznano twórcom budynku usługowo-biurowego Infinite Dreams w gliwickiej strefie ekonomicznej (pracownia medusa group). Wyróżnienia w tej kategorii dostali autorzy zespołu budynków wielorodzinnych tworzących plombę istniejącej zabudowy przy gliwickich ulicach Jana Pawła II i Mikołowskiej oraz autorzy zespołu zabudowy jedno- i wielorodzinnej Enklawa Modernistyczna w Katowicach.

W kategorii obiektu zaprojektowanego przez śląskich architektów, a zbudowanego poza granicami regionu (kategoria nazwana „Dzieło eksportowe”) nagrodzono siedzibę YETI-Agencji Reklamy w Liszkach k. Krakowa, a wyróżniono nowy obiekt zarządu kopalni Bogdanka oraz nową Bibliotekę Miejską w Chrzanowie.

W kategorii wnętrze roku nagrodę przyznano nowemu, zestandaryzowanemu wystrojowi placówek Banku Śląskiego. Nagrodę w kategorii dom roku i wyróżnienie w kategorii wnętrze otrzymał ten sam zespół architektów (Marlena Wolnik, Anna Dach i Bartosz Wawrzyńczak). Nagroda za małą formę trafiła do projektantek biżuterii z węgla i srebra Hochglance, a nagroda promująca młodych twórców środowiska katowickich architektów - do Anny Porębskiej i Adama Zwierzyńskiego.(PAP)