Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody warmińsko-mazurskiego Edyta Wrotek, dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gołdapi i terenów tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim nie muszą się już obawiać skutków wiosennych roztopów oraz intensywnych opadów.

Oprócz zbiornika małej retencji wodnej, o powierzchni 23,8 ha wraz z jazem piętrzącym o maksymalnej wysokości piętrzenia 2,1 m, powstała zapora ziemna na rzece Gołdapa w miejscowości Gołdap, a także przepompownia.
Zbiornik retencyjny spełniać będzie rolę czynnika ograniczającego wahania lustra wody w położonym powyżej jeziorze Gołdap. Przedsięwzięcie ma również duże znaczenie dla turystyki; sztuczne jezioro może bowiem pełnić funkcję rekreacyjną.

W tym roku na prace melioracyjne w województwie warmińsko-mazurskim przeznaczono z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 40 mln 176 tys. zł, w tym z budżetu państwa 16 mln 166 tys. zł, a ze środków europejskich 24 mln 10 tys. zł.(PAP)