Nowelizacja wprowadza nowe definicje wywrotu, złomu, plantacji. Opłaty po wycince drzew na podstawie zezwoleń, o pozwoleniach na wycinkę zmniejszono pięcio-, a nawet w niektórych przypadkach dziesięciokrotnie. Wprowadzono też kompletnie nową, innowacyjną definicję dotyczącą określenia wieku drzewa, co jest niezwykle ważne przy wydawaniu decyzji o wycince.

Przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące zadrzewień i terenów zieleni nie były zmieniane w sposób systemowy od dnia uchwalenia pierwotnego tekstu ustawy o ochronie przyrody w 2004 r. Dotychczasowe zmiany dotyczyły jedynie niektórych zagadnień (usuwania zadrzewień przydrożnych czy pielęgnacji koron drzew) lub miały charakter porządkowy.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafi teraz do Senatu.