Ustalając wysokość zasiłku należnego pracownikowi, płatnicy często mają kłopot z uwzględnieniem w podstawie jego wymiaru dodatkowych składników. Najczęściej sami sobie to zawdzięczają. Powodem tego są bowiem zwykle skomplikowane zasady przyznawania premii lub nagrody zapisane w regulaminie wynagradzania albo też ich brak. Druga przyczyna to decyzja o zmianach regulaminu wynagradzania.

 
Takie modyfikacje mogą mieć duże znaczenie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku. Sprawdzając, czy w tej podstawie trzeba uwzględnić dany składnik wynagrodzenia, należy się bowiem kierować przede wszystkim zapisami 
w regulaminie wynagradzania obowiązującym w danej firmie. Decyduje on również 
o tym, w jaki sposób ewentualnie uwzględnić dany składnik – tj. czy premię lub dodatek uzupełnić czy może przyjąć 
w kwocie faktycznie wypłaconej.