W książce Zielony wzrost, zielony zysk opisano wszystkie główne nurty ekonomiczne i technologiczne związane z "zieloną" rewolucją. Dzięki lekturze książki czytelnik dowie się m.in.:

 -   jak rozwija się rynek źródeł energii odnawialnej,
 -   jaki wpływ na przemysł motoryzacyjny wywierają samochody napędzane elektrycznie,
 -   jakie są sposoby wydłużania cyklu życia produktu za pomocą technologii ekologicznych,
 -   jakie są potrzeby w zakresie edukacji i działalności badawczo-rozwojowej związanej z nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi.Oddając w ręce czytelników książkę Zielony wzrost, zielony zysk, mamy nadzieję, że dostarczy ona inspiracji dla menedżerów i przedsiębiorców, jak wykorzystać szybko rosnącą branżę ekologiczną do rozwoju firmy. Może ona być jednocześnie wskazówką do skutecznego kształtowania otoczenia prawnego oraz mechanizmów wspierania nowych, "zielonych" technologii, które pozwolą polskim przedsiębiorstwom konkurować nie tylko na europejskim, ale i światowym rynku.

Krzysztof Badowski, Maciej Korzeniowski
- partnerzy firmy Roland Berger Strategy Consultant
s