Konkurs „Zielone Miasta – w stronę przyszłości” był skierowany do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Celem przedsięwzięcia było promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Do udziału w konkursie zgłosiło się 60 gmin i miast. Kapituła konkursu przyznała 4 nagrody główne i 32 wyróżnienia.

Nagrodą dla wszystkich zwycięskich miast i gmin był udział ich przedstawicieli w jednej z czterech wizyt studyjnych do miast europejskich, będących laureatami konkursu Komisji Europejskiej Zielona Stolica Europy (European Green Capital).

Konkurs został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katalog laureatów konkursu dostępny jest na stronie: www.mos.gov.pl/g2/big/2014_11/c937a86608f64e32b2a3286165e04893.pdf

(www.mos.gov.pl)