Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazuje, że sygnatariuszom dokumentu zależy na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu możliwości żeglugowych Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dokument ma być również zaczątkiem współpracy na rzecz wykorzystania transportu rzecznego m.in. do przewozu węgla z kopalń śląskich do Elektrowni Opole.

Resort podkreśla, że list intencyjny w sprawie wznowienia żeglugi towarowej na Odrze wpisuje się w konsekwentne działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz polskiego rządu w celu jak najszybszego przywrócenia regularnej żeglugi towarowej na śródlądowych drogach wodnych.

Na kongresie Samorządowym w Opolu pojawili się m.in. Mateusz Morawiecki - wicepremier i minister finansów, Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Jerzy Materna - sekretarz stanu w MGMiŻŚ oraz Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu w tym resorcie.

Oprócz przedstawicieli polskiego rządu wspomniany List podpisali również: Adrian Czubak wojewoda opolski oraz przedstawiciele PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Polskie Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej