Książka Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz stanowi wyczerpującą wykładnię przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Omówione zostały w niej zasady tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym: spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych.


W publikacji w przystępny sposób przybliżono zagadnienia dotyczące m.in.:
- praw członkowskich,
- organów spółdzielni,
- zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń,
- spółdzielczej umowy o pracę oraz
- wykonywania zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową.

Analiza poszczególnych regulacji uwzględnia najnowsze orzecznictwo, a także zawiera propozycje praktycznych rozwiązań wielu problemów związanych ze stosowaniem przepisów komentowanych ustaw.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób sprawujących funkcje w organach spółdzielni oraz wykonujących obsługę prawną spółdzielni, będzie przydatna również dla członków spółdzielni mieszkaniowych.


Autor:
Adam Stefaniak - doktor nauk prawnych; wieloletni radca prawny; autor ponad 80 publikacji, m.in.: Onus probandi w procesie cywilnym (1973), Erystyka prawnicza w procesie cywilnym (1984), Retoryka prawnicza w procesie cywilnym (1985), Prawo pracy dla praktyków (1991), Kodeks pracy. Komentarz - orzecznictwo - akty wykonawcze - skorowidz (2003; dziewięć wydań).

 

Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz


Zobacz książkę Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz w internetowej księgarni Profinfo.pl>>>