W dniu 1 stycznia 2017 r., w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Nowelizacja wprowadziła pakiet ułatwień dla przedsiębiorców w ramach tzw. „100 zmian dla firm”.

Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie reglamentacji administracyjnej procesu inwestycyjnego oraz kilku pozostałych najważniejszych zagadnień procesowych i materialnoprawnych Prawa budowlanego. Opanowanie powyższego materiału stanowi niezbędny warunek sprawnego poruszania się po meandrach prawnych, pozwalający uniknąć błędów i pułapek czyhających na uczestników procesu budowlanego.

Wolters Kluwer Polska SA przygotowało dla Państwa szkolenie, które pozwoli na uporządkowanie wiedzy w tym zakresie, odnosząc się do podstawowych pojęć i relacji między poszczególnymi instytucjami prawa budowlanego.


 

Podczas szkolenia online zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. pojęcie oraz rodzaje robót budowlanych będących przedmiotem regulacji ustawy Prawo budowlane;

  2. omówienie podstawowych reguł uzyskiwania prawa do rozpoczęcia robót budowlanych w świetle ustawy - Prawo budowlane;

  3. instytucja pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych w kontekście ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego;

  4. wydawanie zaświadczeń prawotwórczych w sprawach z zakresu Prawa budowlanego;

  5. kwalifikacja istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę;

  6. objaśnienie modyfikacji wprowadzonych w zakresie postępowań legalizacyjnych prowadzonych w sprawach samowoli budowlanej;

  7. wpływ procedury administracyjnej uregulowanej w kodeksie postępowania administracyjnego oraz jej planowanych zmian na załatwianie spraw z zakresu Prawa budowlanego. 

 
Spotkanie poprowadzi Filip Wasilewski, radca prawny z dużym doświadczeniem w sektorze publicznym, prowadzący kancelarię prawną we Wrocławiu, specjalizuje się w obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego. Autor licznych opinii, artykułów i komentarzy z zakresu prawa budowlanego.

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, inwestorów, pracowników organów administracji publicznej oraz prawników zabezpieczających proces inwestycyjny od strony administracyjnoprawnej.  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów