1. Odliczanie VAT od zakupów związanych z wystrojem świątecznym
Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczny bezpośredni związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Dotyczy to, między innymi, zakupów związanych ze świątecznym udekorowaniem miejsc prowadzenia działalności, np. sklepów czy punktów usługowych. A zatem jeżeli świątecznie dekorowane są miejsca prowadzenia działalności opodatkowanej VAT istnieje możliwość odliczenia podatku od zakupu elementów wystroju świątecznego czy usług firmy, która się tym zajmuje.
 
2. Odliczenie VAT z faktur dokumentujących koszty organizacji spotkań świątecznych dla pracowników
Odliczanie podatku naliczonego z faktur za organizację wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych dla pracowników, w tym spotkań okolicznościowych (np. wigilijnych) jest dopuszczalne. 
Ważne! Organy podatkowe niechętnie natomiast patrzą na odliczanie VAT z faktur dokumentujących zakupy prezentów świątecznych (np. paczek z artykułami żywnościowymi) dla pracowników. Bezpieczniej jest nie odliczać VAT z faktur dokumentujących takie zakupy.
 
3. Zakupy i wysyłanie kontrahentom kartek świątecznych
Do odliczania VAT uprawniają również zakupy kartek świątecznych wysyłanych kontrahentom czy potencjalnym kontrahentom przez podatników, których działalność jest opodatkowana. Są to  zakupy towarów, które służą reprezentacji (ewentualnie także reklamie czy promocji) opodatkowanej działalności podatnika, a więc towarów wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.
Jednocześnie w związku z wysyłaniem takich kartek nigdy nie dochodzi do opodatkowania VAT. Wysyłane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom kartki świąteczne nie mają bowiem dla nich wartości użytkowej (konsumpcyjnej), a przyjmuje się, że nie podlega opodatkowaniu VAT nieodpłatne przekazywanie towarów, które dla nabywcy nie mają takiej wartości.
 
4. Zakupy i przekazywanie pracownikom oraz kontrahentom bonów towarowych
Opodatkowaniu VAT podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Bony (i innego rodzaju dokumentu uprawniające do nabywania za ich pomocą towarów i usług) nie stanowią towarów w rozumieniu VAT, a w konsekwencji ich sprzedaży czy nieodpłatne przekazywanie nie stanowi podlegających opodatkowaniu VAT dostaw towarów. Sprzedaż bonów nie stanowi również świadczenia usług. W konsekwencji sprzedaż i nieodpłatne przekazywanie bonów nie podlega opodatkowaniu VAT.