Tomasz Płowens, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie powiedział PAP, że oficjalnie zakończona w poniedziałek inwestycja kompleksowo zabezpiecza przed powodzią Trzebiatów i okolice. "Chronimy ponad 70 kilometrów kwadratowych zlewni Regi, na tym terenie zamieszkuje około 11 tys. mieszkańców" - dodał.

Inwestycja pozwoli mieszkańcom miasta spać spokojnie - podkreślał Zdzisław Matusewicz burmistrz Trzebiatowa. Miasto jest jednym z najbardziej zagrożonych powodziami miejsc w Zachodniopomorskiem.

Płowens dodał, że odbudowano: blisko 9 kilometrów wałów przeciwpowodziowych, wzmocniono brzegi rzeki na odcinku nieco ponad 10 kilometrów a także odbudowano ponad 2,5 kilometra Kanału Ulgi, który został zniszczony po wojnie. Inwestycja objęła także odbudowę śluzy w nadmorskim Mrzeżynie, gdzie Rega uchodzi do morza.

Całkowita wartość projektu to ponad 29,2 mln zł, został dofinansowany unijnymi środkami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą blisko 14,5 mln zł. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w drugim kwartale 2010 r. a zakończyły dwa tygodnie temu.