Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda podpisał wczoraj 6 ustaw. Wśród nich jest ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Celem ustawy jest dostosowanie katalogu zwolnień od podatku akcyzowego do wymagań dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

W przypadku podmiotów, które są zakładami energochłonnymi i wprowadziły system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, nic się nie zmieni. Natomiast zakłady energochłonne, które nie mają odpowiednich systemów, aby skorzystać ze zwolnienia, będą musiały je wprowadzić.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami