Pytanie
W spółce jawnej zmienili się udziałowcy. Umowa sprzedaży udziałów została podpisana w dniu 1 września 2009 r., a potwierdzenie rejestracji zmian w składzie spółki w KRS nie zostało jeszcze zarejestrowane-mamy nadzieję, że w październiku otrzymamy potwierdzenie z KRS.
Czy w okresie od 1 września do dnia zarejestrowania spółki w KRS podatek dochodowy należy rozliczać według starego czy nowego składu wspólników?
Będę rozliczać wynik za wrzesień i jeśli nie mam potwierdzenia rejestracji to dla których wspólników mam liczyć podatek?
Spółka prowadzi PKPIR. Dla wspólnika występującego powinnam w podatku dochodowym od osób fizycznych zrobić remanent likwidacyjny.
Czy spis powinien być sporządzony na dzień 1 września?
Czy dla rozliczenia podatku dochodowego dla wspólników niewystępujących ze spółki przychód po remanencie też powinien być liczony z uwzględnieniem remanentu z BO i września?
Z jaką data zgłaszam nowych i wyrejestrowuję starego wspólnika do ZUS?