Pytanie
Pracodawca chce przedłużyć umowę o pracę z osobą, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Ponieważ przed urlopem macierzyńskim przez 40 dni była niezdolna do pracy po powrocie z tegoż urlopu musi przedstawić nam zdolność do pracy.
Jaką datę możemy wpisać w umowę o pracę?
Czy można wpisać tylko datę zawarcia umowy 1 października 2012 r. i nie wpisywać daty rozpoczęcia pracy (osoba jest na urlopie macierzyńskim, a do tego musi wcześniej dostarczyć zdolność do pracy)?
Czy należy wpisać datę zawarcia umowy 1 października 2012 r., a datę rozpoczęcia pracy - wskazać pierwszy dzień po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?