Pojawią się dolne granice kar za naruszenia ustawy o bateriach i akumulatorach. Dziś np. grozi do 100 tys. zł za demontaż baterii lub akumulatora poza zakładem przetwarzania. Nie ma jednak określonej minimalnej sankcji. Zgodnie z projektem zmian w ustawie o bateriach i akumulatorach, jaki przygotowało Ministerstwo Środowiska, najniższa kara pieniężna za to wykroczenie wyniesie 1 tys. zł.
Jak wyjaśnia Monika Kita z Ministerstwa Środowiska, w niektórych przypadkach zamiast grzywny zostaną wprowadzone kary pieniężne ze wskazaniem ich minimalnej wysokości. Są przewidziane za nieterminowe czy nieprawidłowe składanie sprawozdań o wprowadzonych na rynek bateriach i o zebranych i przetworzonych odpadach z takich produktów.

Źródło: Rzeczpospolita